Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beau By Lin verwerkt van haar klanten.


Indien u klant wordt van Beau By Lin, of om een andere reden uw persoonsgegevens aan Beau By Lin verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Linda Spruijt, Schoonheidssalon Beau By Lin, Hoogweg 28, 2678 KW De Lier,
KVK nummer: 27280714, te bereikbaar via contact@beaubylin.nl of 06 23573318.

2. Persoonsgegevens welke worden verzameld
Beau By Lin verzamelt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verzameld:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens, eventueel postadres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheidsgegevens
– Eventuele voor- en na foto’s
– Behandelingen en verzorgingsproducten

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt
Beau By Lin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van haar diensten en/of producten
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
– Het monitoren van de voortgang van de behandeling

4. Bewaartermijnen
Beau By Lin verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Voor de belastingdienst zijn wij verplicht uw gegevens zeven jaar lang te bewaren in onze financiële administratie. Na deze termijn zullen uw gegevens worden verwijderd.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beau By Lin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

6. Afmelding e-mail berichtgeving
Beau By Lin gebruikt uw naam en e-mailadres voor verzending van de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze nieuwsbrief is ten alle tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

7. Opslag gegevens
Uw gegevens worden op de volgende wijze opgeslagen:
– Salonized: administratiesysteem voor boekhouding, persoonlijke/gezondsheidsgegevens, behandelingen, producten, voor correspondentie en nieuwsbrief

8. Delen van persoonsgegevens met derden
Beau By Lin verstrekt uw gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken
Beau By Lin gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

10. Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Beau By Lin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@beaubylin.nl.

11. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.beaubylin.nl bekend gemaakt.


LOVE YOUR SKIN


HOOGWEG 28
2678 KW DE LIER
06 23573318
contact@beaubylin.nl


You like to follow us?